17 de gener del 2017

DEMOCRÀCIA O POPULISMEL’EMPORDÀ
17/01/ 2017

Democràcia o populisme

            En els moments presents els moviments populistes no  són gens negligibles. El terme populisme s’està utilitzant sovint per descriure fenòmens heterogenis que estan més enllà de la classificació habitual de la política. Òbviament, els contextos són diferents d’un país a l’altre però és indubtable que s’està vivint un “moment populista”. Hi ha tants tipus de populisme que, tot i que no s’ha arribat a una definició clarificadora del terme, han aparegut distincions. Per exemple, es parla de populisme de dreta i de populisme d’esquerra. Fins hi tot hi ha qui admet l’existència de populisme de centre (!). Partint de la idea de que el populisme neix de les preocupacions del poble i de l’existència de diverses concepcions d’aquest (ètnica, nacional, democràtica, social, etc...) totes poden donar lloc a diferents discursos i  ideologies (identitària, participativa, social, ecològica, etc...) i conseqüentment múltiples instrumentalitzacions, no sempre bones ni sempre dolentes.

            Les distincions recorren a qualificatius, especialment dels termes fonamentals de la ciència política. No fa gaire el president Puigdemont  va acusar La Moncloa de practicar el “populisme constitucional”. El qualificatiu ja va aparèixer el XIV Congrés del PP a Madrid el 25, 26 i 27 del 2002, referit al “patriotismo” en la Ponència reina del  Congrés sobre “El patriotismo constitucional”, ponent de la qual era Josep Piqué, aleshores Ministre d’Assumptes Exteriors del Govern espanyol, presidit per José Mª Aznar. En l’apartat de Conclusions de la Ponència hi figura aquesta frase : “Entendemos el patriotismo constitucional como el vínculo democrático entre españoles, titulares en común de la soberanía, que agrupados en torno a las libertades de la Constitución, forman una nación cívica y plural”. És encertada l’expressió populisme constitucional, no se l’ha inventat el president Puigdemont. Forma part del marc conceptual espanyol, d’una manera molt especial del PP. Cronològicament, d’entrada rebutja la Constitució (recomano la lectura dels 7 articles de José Mª Aznar a Nueva Rioja del 18/02/1979 al 30/09/1979), després quan al seu empara accedeix al poder troben que ja els hi va be i la segresten. I actualment l’utilitzen com arma llancívola d’un manipulat arquer com és el Tribunal Constitucional.

            En un article a l’Empordà de 14/06/2016 vaig fer una referència a una afirmació coincident d’Alexandre Deulofeu i Tzvetan Todorov fetes amb mig segle de diferència: la democràcia porta en el seu si el germen de la seva pròpia destrucció i, segons Todorov, la novetat en el nostre temps és que les forces que amenacen la democràcia des de dins són superiors a les que l’ataquen des de fora i que neutralitzar-les resulta molt més difícil. Populisme, diu Todorov, és la vessant perversa de la democràcia, la democràcia sense poble, per definició, no és democràcia. Populisme  deriva de poble, recorda Pierre Rosanvallon, pel qual amb les dues paraules es forma la paradoxa de que un terme negatiu derivi d’allò que fonamenta positivament la vida democràtica. Es blasma el populisme i s’exalta el  principi de la sobirania del poble. El principi actiu d’un règim democràtic és el poble. La qüestió del populisme és interna a la democràcia. El segle XX va ser el dels totalitarismes, la democràcia els va vèncer. El segle XXI no pot esdevenir el dels populismes. S’ha produït el retorn de José Mª Aznar, un polític del segle XX. Com també ho és Mariano Rajoy. Aplaudeixo el capteniment de Carles Puigdemont, un polític del segle XXI.
                                                                

Publicat a L'EMPORDÀ el 17/01/2017

10 de gener del 2017

POPULISME (5)
                Populisme deriva de poble. Pierre Rosanvallon, a la lliçó inaugural que va pronunciar a Montpeller  en ocasió de l’obertura de les “Recontres de Pétrarque” de 18 de juliol de  2011, va dir que amb les dues paraules es constitueix la paradoxa de que un terme negatiu derivi d’allò que fonamenta positivament la vida democràtica. Es blasma el populisme i s’exalta el principi de la sobirania del poble. Per esclarir la qüestió, Rosanvallon va comentar que s’ha de partir de que el poble tot i essent, efectivament,  el principi actiu del règim democràtic és una potència indeterminada i en realitat hi ha una separació entre l’evidència d’un principi de sobirania del poble i el caràcter problemàtic d’aquest poble com a subjecte. Caràcter problemàtic també en les institucions i els procediments d’expressió del poble la qual cosa porta a Rosanvallon a formular dues preguntes: 1) el sistema representatiu existeix per què la representació directe és impossible en una gran societat ?; 2) o per què el sistema representatiu té virtuts pròpies per l’obligació de deliberar, d’expressar-se en públic  que implica ?. Segons ell, el dilema no ha estat mai resolt.

            Parteix d’aquesta doble interrogació per comprendre les relacions equívoques entre la referència positiva al poble i la noció negativa de populisme i  planteja una altre indeterminació, relativa a que el poble no és simplement un principi d’autoritat, és també substància  i forma social de la democràcia, una forma de societat d’iguals. Avui el poble està en crisi, en doble crisi. D’una banda una crisi de representació, de l’altre la societat està dislocada per les desigualtats. El populisme és una resposta simplificada i perversa de les dues crisis. És un punt de trobada entre el desencís polític d’una mala representació, causa del mal funcionament del règim democràtic i la no resolució de la qüestió social. No s‘ha de considerar com un estil polític i reduir-lo a la seva dimensió demagògica, que la té. I no pas petita.

            Comprendre el populisme és comprendre millor la democràcia amb el seus riscos de canvi de direcció, d’ambigüitats i també la seva incompletesa. No és acontentar-se amb un rebuig pavlovià i automàtic per fer de la paraula “populisme”  un espantall. La qüestió del populisme és interna a la de democràcia. Rosanvallon, es va preguntar també si el segle XXI pot esdevenir el dels populismes com el XX ho va ser el dels totalitarismes. Espero que no. Les conseqüències serien igualment nefastes.

            M’adono que la impressió manifestada en la meva nota de 23 de novembre 2016 en aquest blog era justificada. El tema del populisme és susceptible d’una major extensió. La mateixa lliçó inaugural de Pierre Rosanvallon és un pou de reflexions i d’interrogants. Seguiré referint-m’hi en properes entrades. També m’adono que el tema és tangencial amb altres, claus, del moment polític, els quals tinc el propòsit de tractar.

2 de gener del 2017

POPULISME FRANQUISTA            L'atzar ha volgut que en el pla de publicació dels articles d'El Punt Avui el meu figuri entre els que s'han de publicar el primer dilluns de l'any 2017. N'estic content perquè em permet desitjar un molt bon any, tant als lectors com al diari. Publicar a El Punt Avui és un honor i un privilegi immensos, indescriptibles, que agraeixo a l'un i els altres i aquesta és una ocasió per manifestar-ho. En els moments presents es perceben signes de desconfiança en si mateixa de la ciutadania. El caràcter exemplar del passat en funció del qual es podia orientar sense reserves el present s'ha esvaït. Aquesta desconfiança està marcada per la crisi, no només l'econòmica, en la qual una crisi de conceptes i de valors en són causes. La corrupció està present en la ment de tothom fent desaparèixer els conceptes clars, els quals esdevenen precaris i d'una incertesa constant. Els llogres individuals no es converteixen en béns duradors perquè els actius es converteixen en passius, les capacitats en discapacitats en un obrir i tancar d'ulls, els projectes envelleixen amb tanta velocitat que ja són obsolets abans de configurar-los adequadament.

            Fa uns quants anys que s'ha accentuat l'efervescència política. El febrer del 2015, Thomas L. Friedman, editorialista del The New York Times, es preguntava si la democràcia havia entrat en recessió fent referència que entre 2000 i 2015 havien desaparegut 25 democràcies, no només a causa de cops d'estat militars o interns, sinó a causa també de degradacions subtils i progressives dels drets i pràctiques democràtiques, i que la raó s'havia de buscar en la restricció de la llibertat, en la corrupció i en l'abús de poder. Crec que la desaparició de la divisió de poders com la que s'està vivint a l'Estat espanyol constitueix un abús de poder d'una enorme magnitud en benefici d'un executiu, tremendament angoixat, que no dubta a manipular el judicial.

            Tzvetan Todorov, en el seu assaig Els enemics íntims de la democràcia, després d'afirmar emfàticament que el primer principi de la democràcia és que el poble és sobirà, posa de manifest la freqüent oposició entre democràcia i populisme i alerta del que qualifica d'espectacular ascens de partits populistes. Per ell, el populisme actual no suposa el ressorgiment del feixisme ni encara menys del nazisme, ni de la utopia comunista. I el franquisme? No es pot pas dir que hagi ressorgit, s'ha mantingut! El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afirmar el 15-12-2016 en una compareixença informativa que “hi ha un determinat populisme constitucional al qual recorre l'Estat, que consisteix a dir que els catalans no tenim dret a  votar i, si votem, no val. D'això se'n diu populisme i nosaltres en diem democràcia”. Comparteixo el que va dir el nostre president; només rectificaria el qualificatiu, no cal dir-ne constitucional, jo en dic populisme franquista. 

Publicat a EL PUNT/AVUI DE 02/01/2017