7 de novembre del 2014

ÉS LA DIGNITAT“La mediocritat política en si mateixa és una corrupció. Un polític mediocre, en ser-ne, enganya la ciutadania a la qual diu que vol servir “
           
            “La corrupció és una plaga insidiosa que té un ampli espectre de conseqüències corrosives per a la societat. Soscava la democràcia i l'estat de dret, dóna peu a violacions dels drets humans, distorsiona els mercats, menyscaba la qualitat de vida i permet el floriment de la delinqüència organitzada, el terrorisme i altres amenaces a la seguretat humana.” Aquestes paraules són el primer paràgraf del prefaci de la convenció de les Nacions Unides contra la corrupció signat a Viena el 31 d'octubre del 2003. I a continuació afegeix: “Aquest fenomen maligne es dóna a tots els països, grans i petits, rics i pobres.”

            Deu anys després, és decebedor constatar que els resultats concrets de la lluita contra la corrupció romanen insuficients, i d'una manera molt especial a l'Estat espanyol, el qual ocupava el lloc 24 en l'índex de corrupció en la data de la convenció, el 31 en accedir el PP al govern el 2011 i el 40 el 2013 (Dades de l'ONG Transparency International). Tots hem sentit parlar dels comptes del Gran Capità, tòpic cultural espanyol, que s'utilitza per qualificar d'exagerada una relació de despeses. A Espanya, manipular els comptes o les balances fiscals és una pràctica que ve de temps. La corrupció només pot ser combatuda eficaçment amb la voluntat i el compromís de tot un país, i “tot un país” significa govern i governats i requereix una estructura que ho propiciï. L'estat català independent s'haurà de dotar d'aquesta estructura.

            En analitzar la corrupció hem de tenir en compte que la corrupció no és cosa d'un sol subjecte, els corruptes; n'hi ha un altre, que són els corruptors. En la nostra estructura s'haurà d'atribuir, també, la quota de responsabilitat que correspongui als governats, als administrats, que no han de ser-ne observadors passius. En tant que ciutadans, en tant que contribuents, tots som directament afectats per aquestes pràctiques. No oblidem les víctimes. La primera víctima de la corrupció és la democràcia. S'ha d'acceptar la separació de poders, així com la presència de contra poders. Ni corruptes ni corruptors els accepten. Manipulen per afeblir la societat i augmentar el seu poder discrecional. Són les conseqüències corrosives a què fa referència la primera frase del prefaci de la convenció de les Nacions Unides amb què he iniciat aquest article.

            El Preàmbul de la Carta de les Nacions Unides diu literalment: “Nosaltres, el pobles de les Nacions Unides, decidits a refermar la fe en els drets fonamentals de l'home, en la dignitat i en el valor de la persona humana, en la igualtat de drets dels homes i de les dones, com també de les nacions grans i petites...” En els nostres anhels el sentiment de dignitat hi és implícit.

            La societat catalana està vivint uns moments d'una transcendència històrica sense precedents. Penso que tots els catalans som partidaris de la dignitat de l'home. Qualsevol que sigui la nostra ideologia, coincidim en aquest punt. L'home necessita aquesta dignitat per ser lliure, i la realització de la seva llibertat necessita l'existència de la justícia social. La llibertat no pot ser obstaculitzada per les condicions sota les quals viu l'home. Per això la tasca política consisteix a fer front a la misèria, a eliminar dependències inadmissibles, com la corrupció, i garantir les condicions materials d'aquesta llibertat. Ens disposem a decidir si volem que Catalunya sigui un estat i si volem que aquest estat sigui independent. Haurem de decidir l'estructura d'aquest estat, les seves institucions, els seus poders i contrapoders, amb quines armes lluitarem contra la corrupció, com la previndrem i com la sancionarem.

            Recordem la frase de Joan Sales: “Des de fa 500 anys els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta de deixar de ser catalans? No, sinó de deixar de ser imbècils.” La mediocritat política en si mateixa és una corrupció. Un polític mediocre, en ser-ne, enganya la ciutadania a la qual diu que vol servir. Espanya és un país de mediocres polítics. Deia Machado: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora.” Deixem-los!, anem-nos-en!, i des de la nostra independència seguirem sent solidaris, els ajudarem a desprendre's dels seus parracs.

            El govern espanyol està perplex a causa de la ferma voluntat de Catalunya de decidir el seu futur. Tant fàcil que és d'entendre! Parafrasejant Clinton, podem dir-li: “És la dignitat, estúpid!”

Publicat al Punt/Avui 06/11/2014